Har under min tid på Facebook inte blivit mycket klokare, det är inte svårt men mycket att lära in, i varje fall om det skall vara privat och marknadsföringsmässigt. Så runt 2020 kanske jag fattat allt, nää det tror jag inte men jag kommer kunna mer än nu.

Ikväll har jag skaffat mig min första egna sida på Facebook om hur jag tar mig mot mitt mål och samtidigt hjälpa andra att uppnå sina. 

No1you finns nu på Facebook, sweet 🙂