En stor förändring är under pågående och majoriteten i vårt land kommer få en chock.

Jag har sagt i flera år att 2017 börjar en kris, en kris som kommer ändra på Sverige totalt.

Den falska tryggheten kommer att visa sig vara just det falsk.

Bo bubblan har nu fått en reva och börjat läcka.

Hushållens skulder är skyhöga på en sjunkande marknad, inte mycket som kan vara värre än så ur ett ekonomiskt perspektiv.

Detta kommer att visa sig inom alla områden i Sverige, hushållen, arbeten, företagare.

De som INTE kommer drabbas är som vanligt makt eliten, men även den växande skara av entreprenörer som sett vad som är på väg och bäddat sin säng.

Du ansvarar personligen för ditt liv och din ekonomi, för ingen annan kommer göra det , speciellt inte staten, för dom är vi bara skatte intäkter.

Vill du ha trygghet och kunna leva bra även som äldre så är du tvungen att se på andra möjligheter än ett jobb.

Vi har bäddat vår säng, har du ??